Bostaden AB - Öbacka strand

 
 
Syfte:
 
Att lyfta fram och marknadsföra Bostadens nybyggnationer kring Öbackastrand, Öbacka – bo strandnära, med målsättning att få in hyresgäster.
 
Det började som en kampanjwebb där Base media utvecklade webbplatsen för att visa filmer, bildspel, planritningar på de kommande hyresobjekten för att väcka nyfikenhet och intresse till ett boende som ännu inte var färdigt.
 
Med åren har kampanjwebben fått en ”fast tillvaro” på Bostadens webbplats. Där marknadsför vi nu även Bostadens seniorboende, Hedlunda och Hållbara Ålidhem.
 
Arbetsprocess:
 
En arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner från Bostaden, reklambyrån Plakat och Base media skapades.
 
- Plakat producerade webbdesign samt texter och bilder
- Base media utvecklade webblösningen utifrån design, integrerade flashspel (lägenhetsvisningarna)
samt bakomliggande administration.
 
Löpande dialog kring projektet skötte vi och Plakat själva. Dåvarande projektledare (Elisabeth Lind, Bostaden) informerades när något fanns att visa, måste förtydligas eller korrigeras. Efter leverans utbildade Base media Bostadens informationsansvariga.
 
Resultat:
 
Webbplatsen var en av marknadsföringskanalerna till Öbacka strand. Eftersom boendet inte var färdigt blev webbplatsen mycket välbesökt och intresset stort. Man ville helt enkelt se de animerade filmerna,
planritningarna och beskrivningarna för att få en uppfattning.
 
I september 2010 var ett av husen helt fullteckande. Sammanlagt ska Bostaden bygga 165 lägenheter på Öbacka strand. Den första inflyttningen av dessa skedde i februari och mars. Av de 48 lägenheterna
som har varit klara sedan dess är i nuläget 42 uthyrda.
 
Övrigt:
 
Base media har löpande uppdrag för utveckling av Bostadens webbplats. I rådande stund utvecklas en
app för iPhone, Android och Windows där man kan hantera den “personliga sidan”, dvs leta
lediga lägenheter, boka dessa, signera kontrakt med mera.
 
Planerad lansering: 2013
 
Håll taggen intill trapphustavlan för att boka tvättid.
 
Trapphustavlan
 
Ytterligare ett exempel är den så kallade Trapphustavlan där Base media utvecklat webbapplikationen.
Med en enkel touch-funktion kan boende få fram aktuell information och med en personlig ”tagg” boka
tid i tvättstugan.
 
 
 
Exempel på uppdrag:
 
Bostaden AB