Systemutveckling, Programmering

 
 
Vi gillar att skapa nytt men också integrera befintliga lösningar
 
Till många av våra kunder har vi utvecklat och programmerat kundanpassade systemlösningar, både i stort och smått, som på olika sätt baseras på Internetteknik.
 
Systemutveckling kan vara allt från en databasdriven webbplats till ett fullskaligt internt system för att lösa mycket specialiserade uppgifter åt en tydligt definierad målgrupp. Exempelvis kommunikation mellan webb och mobiltelefon, information till handdatorer, bokningssystem eller hopkoppling / vidareutveckling av redan befintliga system så att de kan dela information och "prata" med varandra.
 
Våra kunder har oftast bästa idéerna...
 
Roligaste uppdragen är nog när våra kunder vill utveckla och effektivisera arbetsflöden. Eftersom de kan sina verksamheter och vi kan tekniken för att bygga lösningen så brukar dessa projekt bli riktigt bra!
 
Några exempel:
 
Gårdskort (Umeå kommun)
Vi har systemerat och utvecklat en webbapplikation och windowsklient för att använda rfidteknik som komplement till gårdskorten på fritidsgårdarna i Umeå kommun.
 
Tekniken består i en ”bricka” innehållandes ett chip där en kod finns lagrad. Denna kod är i sin tur kopplad mot ett användarregister med personliga uppgifter. Denna bricka fungerar som en ”nyckel” när den förs mot en rfid-läsare. All information kan sparas i databas och användas för statistiksammanställning. Exempelvis: Hur många har besökt gårdarna? Hur många är flickor resp. pojkar? Vilka åldrar är de? Med mera.
 
Anläggningsregistret (Umeå kommun)
En webbplats utvecklad för Umeå kommun där huvudsyftet är att underlätta för brukare att hitta information om vilka anläggningar som finns tillgängliga i kommunen. Till varje anläggning finns allmän information som bilder, öppettider, kontaktpersoner samt aktuell information om anläggningen (ex. skidspår är draget, uterinkarna är spolade, trasigt nät på tennisplan med mera). Till den aktuella informationen har vi utvecklat en SMS-tjänst där brukarna kan prenumerera på vissa händelser. Umeå kommun svarar själva för att uppdatera den aktuella informationen via mobiltelefon eller webbsidan.
Till presentationen av anläggningarna har vi utvecklat en karttjänst som nyttjar Google Maps. Denna tjänst ger brukarna en visuell överblick över anläggningarnas placering. Hela sidan är utvecklad i Microsofts ASP.NET , AJAX samt GoogleMaps.
 
Aktivitetskort på Nätet (Umeå kommun)
Produkt framtagen tillsammans med Umeå kommun för att underlätta hanteringen av aktivitetsbidrag till föreningarna. Tidigare har rapportering skett via pappersformulär där ledaren för aktiviteten fyller i deltagarnärvaro, aktivitet, tid samt antal ankomster. Informationen har tidigare hanterats manuellt av handläggare vilket var ett tidskrävande arbete och risken för felaktigheter uppenbar.
 
Idag sköts denna hantering via en webblösning där ledaren via ett gränssnitt loggar in och rapporterar uppgifter. Systemet kollar automatiskt att ingen deltagit i två aktiviteter samtidigt, vilket var vanligen förekommande vid den manuella rapporteringen. Aktivitetsbidraget som ska betalas ut till respektive förening räknas automatiskt ut enligt den aktuella kommunens bestämmelser och leder till en betydligt snabbare process (man trycker på en knapp och rapporten skapas samt skickas iväg).
 
Statistik används av lokala politiker för att hämta information kring antalet idrotts- eller föreningsutövare. (Ex. Vilka aktiviteter är mest populära? Vilka åldrar är de? Vilket kön? Med mera)
Denna tjänst vann Guldlänken 2008 och används idag av flertalet kommuner.
 
Publika webben (Bostaden AB)
Bostaden är Umeå kommuns största bostadsförmedlare med ca 50 000 registrerade medlemmar. Vi har utvecklat hela Bostadens webbplats i webbverktyget, Content Studio. Webbplatsen innehåller nyhetsflöden, information om lägenheter, tyck-till-funktion, röstningsfunktioner, boendekalkyler samt en mängd andra tjänster. Uppdraget handlade om att skapa en tvåvägskommunikation med kunderna samt använda modern teknik för dialog.
 
Samtliga tjänster är utvecklade så att Bostaden själva, efter utbildning, kan hantera och redigera information. Vi har även sökmotoroptimerat webbplatsen för att lyfta relevant information med tydlig beskrivning som visas vid sökningar.
 
Meddelandeserver (Bostaden AB)
Utveckling av meddelandeserver som hanterar utskick av E-post samt SMS. Bostaden kan själva skapa E-postmallar via tillhörande webbtjänst. All information loggas i servern för att säkerställa att meddelanden gått iväg och om inte, varför. Bostaden använder tjänsten för att göra massutskick till sina kunder (ex. aktuell information, meddelanden om lediga lägenheter, hyrespåminnelser med mera) Vi har kopplat servern mot Bostadens uthyrningssystem vilket gör det möjlighet för kunder att prenumerera på vissa tjänster.
 
Personliga sidan (Bostaden AB)
Kunder har idag möjlighet att skapa en egen personlig sida hos Bostaden. På denna sida kan de prenumerera på önskvärda objekt, anmäla sig till lediga objekt samt genomföra, signera eller avsluta kontrakt på lägenhet, bilplats och förråd. Tidigare låg denna lösning utanför den publika webbplatsen. Vårt uppdrag blev att uppgradera och integrera tjänsten i den befintliga webben samt vidareutveckla med ytterligare tjänster. Exempelvis har vi utvecklat en karttjänst som bygger på lösning från hitta.se samt att information även kan skickas ut via SMS.
 
Trapphuswebben (Bostaden AB)
Den tidigare trapphustavlan är ersatt med en digital pekskärm. Bostaden kan via webblösningen skicka ut information till dessa tavlor. Specifik information kan riktas till enskilda trappuppgångar (ex: tvättmaskin trasig, vattnet avstängt, sophantering med mera). Kärnfunktionen är fortfarande att lista de boende i huset samt energideklaration och brandföreskrifter. Eftersom tavlan har pekskärm kan man ”trycka på” rubriker för att lista boende efter förnamn eller efternamn, våningsnummer med mera.
 
 
Lots Toolbox - produktserien för transportbranschen
 
Ett exempel på systemutveckling är det som lett till vår egenutvecklade produktserie Lots Toolbox. Programvaran riktar sig till transportbranschen och Norrmejerier är exempel på företag som använder sig av vårt system.
 
 
 
 
 
 
 
Relaterade artiklar: