Välkommen till base media!

Kan vi hjälpa dig?

base media är en konsultbyrå där vi utvecklar system- och integrationslösningar till företag, organisationer och föreningar. Våra uppdrag utförs i projektform och som konsulter inom ovanstående områden lägger vi stort fokus på kunskapsöverföring för att på bästa sätt kunna arbeta långsiktigt med våra kunder.

 

Programmering/IT-utveckling?

Pier Pontusson:
vi har programmerat kundanpassade systemlösningar, både i stort och smått, som på olika sätt baseras på Internetteknik.
 

Exempel på uppdrag