Rensa bort dina Googleträffar!

De flesta av oss har gjort det som kallas för att Ego-Googla. Dvs man söker på sitt namn eller sitt företag för att se vad som dyker upp. Tyvärr är det inte alltid som träffarna blir vad man önskar…
 
Ånej! Det här trodde jag var glömt!
 
Du kanske blev uppmärksammad i pressen för något speciellt och flera år sedan men ändå finns denna information högt upp på söklistorna. Eller du kanske har fått en ovän som är riktigt duktig på att blogga och där inläggen dyker upp gång på gång.
 
Orsaken spelar ingen roll. Resultaten finns där, tydligt i sökmotorerna och det enda du vill veta är hur de kan försvinna… för gott!
 
Google tar inte bort dina träffar
 
Först bör du känna till att Google inte tar bort information eller aktiva sidor. Jo, möjligtvis om de bryter mot den amerikanska upphovsrätten men inte ens då är det helt solklart med en radering. Man kan istället säga att Google ”glömmer bort” sidor som inte finns eller som inte längre indexeras.
 
Få bort de oönskade sidorna
 
Först och främst kan du kontakta den som äger webbplatsen eller bloggen och be dem att ta bort material eller förändra innehållet så att det ger en positivare bild. Man kan även be dem stänga ute Google så att dessa sidor slutar att indexeras. Men detta kan vara minst sagt olustigt eftersom webbägaren redan har en avog inställning till dig. Förslaget kan därför vara att anlita en tredje part som gör det möjligt att föra dialog för att webbsidorna ska bort.
 
Jag får inte tag i webbägaren…
 
Ofta går det inte att kontakta upphovspersonen till webbsidorna. Det finns kanske inga kontaktuppgifter eller vederbörande svarar helt enkelt inte på dina kontaktförsök. I dessa fall finns bara en utväg: Fyll på sökresultaten med annat material.
 
Idag finns ett stort utbud av sociala medie-sajter och det är fullt möjligt att ta kontrollen över sökresultaten, men det gäller att du vet vad du gör.
 
Bygg upp din webbnärvaro
 
Bygg upp närvaron genom att engagera dig på webben. Det hjälper inte att mata på med exakt samma information och trycka ut dessa på olika webbsajter utan det handlar om att prioritera. Vilka webbsajter du ska välja beror också delvis på vilken typ av resultat du vill bli av med.
 
Tidningsartiklar måste ofta ersättas av andra tidningsartiklar. Foruminlägg bemötas av andra inlägg och bloggar av andra bloggar. Det krävs därför en god kännedom om webben, och en viss vana för att så effektivt som möjligt bygga upp en närvaro som med tiden kan trycka undan de oönskade sidorna ur sökresultaten.
 
Det tar tid…
 
Att forma om sökresultat tar tid. Du får räkna med minst ett par månader och ibland kan det ta så lång tid som upp till ett år. Men det är långt ifrån omöjligt.
 
Får man skriva vad som helst om vem som helt?
 
Svaret är helt enkelt: Nej, det får man inte. Så här säger lagen (kap. 5 om ärekränkning)
 
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
 
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
 
2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
 
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.
 
3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
 
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.
 
Behöver du hjälp?
 
Tveka inte att kontakta oss så gör vi en analys och återkommer med en åtgärdslista.
Till nästa gång – ha det så bra!
 
Med vänlig hälsning – base media
Din webb är vår sida