Om base media

 
base media startade 1999 med Pier Pontusson som en av grundarna, och idag äger han bolaget. 
 
Produkter
Förutom att arbeta som konsulter och leverera tjänster har vi följande produkt i vår portfölj:
 
En webbaserad programserie kallad Lots Toolbox och som är ett komplement till transportledningssystem. I produkten finns applikationer för web, windows och Android.