Webbverktyg/CMS

 
När verksamheten utvecklas bör även webben göra det!
 
Och det måste vara enkelt! Enkelt att bygga ut och uppdatera webbplatsen med nya webbsidor, menyalternativ, information, bilder, dokument och länkar. Kort sagt - det ska du kunna göra helt själv utan konsulthjälp.
 
Förutom vårt egenutvecklade webbverktyg basepro, levererar vi även lösningar i exempelvis Wordpress, Content Studio eller programmerar från grunden efter kravspecifikation. I slutänden handlar det om att komma med effektiva och fungerande lösningsförslag som fyller våra kunders önskemål och behov.
 
basepro - för enkel webbuppdatering
 
basepro är vårt egenutvecklade webbverktyg som ger er möjlighet att erbjuda rätt information till rätt person. Det enda ni behöver är en dator och en uppkoppling, på jobbet, i hemmet eller någon annanstans i världen.
 
basepro passar företag, organisationer och föreningar
 
Verktyget är moduluppbyggt. Det innebär att ni kan välja grundfunktioner med sedan utöka med ytterligare tjänster när behovet uppstår. Eftersom vi skräddarsyr lösningar finns alla möjligheter att utveckla moduler som är anpassade efter just era behov och önskemål.
 
Exempel på moduler:
 
Nyhetsfunktion:
Datumställ när nyheten ska publiceras respektive tas bort. Ange om det ska finnas en "läs mer"-funktion eller endast bestå av rubrik och ingress.
 
Slumpmodul:
Lägg upp olika artiklar innehållande texter och bilder. Koppla dessa artiklar till modulen och de visas slumpmässigt på webbsidan.
 
E-postmodul:
Lägg upp formulär som du själv skapar samt anger till vilken e-postadress svaren ska skickas. Skapa webbsida som ett nyhetsbrev och skicka detta till inlagda e-postadresser (kunder, medlemmar, återförsäljare m.m). Du kan även publicera en anmälningsfunktion på webbsidan där besökaren fyller i sin e-postadress och kan "prenumerera" på nyhetsbrev eller andra kategorier som du skapat.
 
Detta är endast några få exempel av de funktioner som vi kan erbjuda.