Webbdesign 

 
Design är till för att lyfta information -  inte ta över...
 
När det gäller webbdesign är viktigt att tänka i strukturer, eftersom webben förgrenar sig på ett sätt som varken TV eller tidningar kan göra. Och det är innehållet som måste få styra! En design ska lyfta fram information inte ta över. Besökaren ska kunna klicka sig vidare och inhämta mer information för att slutligen ta beslut om kontakt eller direkt köp.
 
Krångla inte till det - placera menyn där besökaren förväntar sig att hitta den!
 
Genom att hålla sig till en viss standard får du en användarvänlig webbdesign och struktur som inte förvirrar din besökare. Vi har mångårig erfarenhet av webbplatsutveckling och i våra webbuppdrag brukar vi tillsammans med kund ta fram strukturen för huvudsidor och undersidor som känns logisk för företagets målgrupp. Man måste helt enkelt se till den besökare som för första gången kommer i kontakt med ert företag och verksamhet!
 
Vi är både IT-konsulter och webbyrå!
 
Webbdesign innebär inte bara struktur och layout av företagets webbplats. Det kan lika gärna handla om interna lösningar som exempelvis Intranät, bokningssystem, medlemsregister och mycket annat. Eftersom vi skräddarsyr webblösningar till våra kunder lägger vi stort fokus på användarvänlighet och design för att lösningen ska kunna skötas av kund på ett enkelt och smidigt sätt.